توضیحات

فیلتر کابین.فیلتر اتاق.cabin filter

فیلتر کابین هیوندا I30

HYUNDAI I30 CABIN FILTER

97133-2L000

97133 2L000c 240x300 - فیلتر کابین هیوندا I30